Địa chỉ nhà

Tạp chí NME và https://efolkmusic.org được đặt tại:

NME, -2
Tòa nhà Blue Fin
LONDON
SE1 0SU

Nhấp để xem vị trí trên Google Maps

Vui lòng gửi bất cứ điều gì cho trang chữ NME đến địa chỉ trên hoặc letters@nme.com

Kinh nghiệm làm việc:

Để đăng ký trải nghiệm làm việc tại https://efolkmusic.org , vui lòng đăng ký qua email tới https://efolkmusic.org với các thông tin sau:

  1. Mô tả chính thức ngắn gọn về bản thân, tham vọng, sở thích, sở thích âm nhạc của bạn, v.v.
  2. CV cập nhật
  3. Danh sách ngày thích hợp cho vị trí của bạn

Vui lòng đảm bảo tổng số tệp của tệp đính kèm trong email nhỏ hơn  1MB , các tệp lớn hơn sẽ bị bộ lọc email của chúng tôi từ chối.

Xin lưu ý: Do số lượng lớn các đơn đăng ký mà chúng tôi nhận được, phải mất từ ​​6-8 tuần để trả lời – đặc biệt là trong mùa lễ hội!

NB. Không có yêu cầu về độ tuổi, nhưng các vị trí kinh nghiệm làm việc trên NME và  NME.COM  chỉ dành cho sinh viên.

Để đăng ký https://efolkmusic.org

Tìm hiểu thêm về đăng ký bản in hoặc ấn bản kỹ thuật số. Ngoài ra, để đăng ký in, hãy gọi cho đơn đặt hàng mới theo số +44 (0) 330 333 1113 (Các dòng mở 7 ngày một tuần, 8 giờ sáng – 9 giờ tối theo giờ GMT).

Nếu có thắc mắc về đăng ký hiện tại, vui lòng gửi e-mail tới @ http: //efolkmusic.org hoặc gọi số +44 (0) 330 333 1113 (Các đường mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu GMT, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Đọc thêm tại http: // http: //efolkmusic.org